Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ZLK284P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce Zborovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 24.03.2009 13:27
Předkladatel: Městský úřad Kroměříž - odbor rozvoje města, Velké náměstí č. 115/1, 767 01 Kroměříž
IČO předkladatele: 00287351
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: ZLK284P_navrhZadani.zip (1793 kB) - 20.10.2008 12:41:12
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK284P_stanoviskoNavrhZadani.pdf (467 kB) - 13.11.2008 14:01:45
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Achrerová Hybšová Zdeňka Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ZLK284P_stanoviskoNavrh1.pdf (44 kB) - 24.03.2009 13:27:28
Důvody ukončení posuzování: