Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ZLK324P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Držková
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 27.01.2010 14:43
Předkladatel: Magistrát města Zlína Útvar hlavního architekta náměstí Míru 12 761 70 Zlín
IČO předkladatele: 00283924
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: ZLK324P_navrhZadani.pdf (867 kB) - 29.01.2009 10:35:24
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK324P_stanoviskoNavrhZadani.doc (155 kB) - 16.02.2009 11:59:56
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Kadlecová Zuzana RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Véle Adam Mgr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ZLK324P_stanoviskoNavrh1.pdf (114 kB) - 27.01.2010 14:43:40
Text stanoviska k návrhu (2): ZLK324P_stanoviskoNavrh2.pdf (118 kB) - 27.01.2010 14:43:40
Důvody ukončení posuzování: