Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ZLK333P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Leskovec
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 17.04.2015 10:12
Předkladatel: MěÚ Vsetín Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Svárov 1080 755 24 Vsetín
IČO předkladatele: 00304450
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: ZLK333P_navrhZadani.pdf (922 kB) - 30.01.2009 13:48:15
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK333P_stanoviskoNavrhZadani.doc (158 kB) - 09.03.2009 12:56:19
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Löw Jiří doc., Ing., arch.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Paukertová Ivana Mgr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ZLK333P_stanoviskoNavrh1.pdf (461 kB) - 17.04.2015 10:12:20
Důvody ukončení posuzování: