Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ZLK368P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Halenkov
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 11.02.2015 09:33
Předkladatel: MěÚ Vsetín Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Svárov 1080 755 24 Vsetín
IČO předkladatele: 00304450
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: ZLK368P_navrhZadani.pdf (914 kB) - 21.04.2009 07:15:55
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK368P_stanoviskoNavrhZadani.doc (144 kB) - 18.05.2009 10:57:51
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Löw Jiří doc., Ing., arch.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Paukertová Ivana Mgr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ZLK368P_stanoviskoNavrh1.pdf (387 kB) - 11.02.2015 09:33:05
Důvody ukončení posuzování: