Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ZLK415P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Huslenky
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 11.06.2013 14:21
Předkladatel: MěÚ Vsetín Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Svárov 1080 755 24 Vsetín
IČO předkladatele: 00304450
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: ZLK415P_navrhZadani.pdf (1015 kB) - 24.08.2009 14:48:43
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK415P_stanoviskoNavrhZadani.doc (128 kB) - 05.10.2009 09:16:44
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Löw Jiří doc., Ing., arch.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Velecká Věra Mgr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ZLK415P_stanoviskoNavrh1.pdf (388 kB) - 11.06.2013 14:21:26
Důvody ukončení posuzování: