Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ZLK429P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Karolinka
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 14.06.2013 11:24
Předkladatel: MěÚ Vsetín Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Svárov 1080 755 24 Vsetín
IČO předkladatele: 00304450
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: ZLK429P_navrhZadani.pdf (895 kB) - 08.10.2009 11:20:50
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK429P_stanoviskoNavrhZadani.doc (135 kB) - 11.11.2009 07:30:38
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skácel Alexander RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ZLK429P_stanoviskoNavrh1.pdf (393 kB) - 14.06.2013 11:24:21
Důvody ukončení posuzování: