Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ZLK437P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Kelč
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 27.02.2012 07:26
Předkladatel: MěÚ Valašské Meziříčí Odbor územního plánování, stavebního řádu a regionálního rozvoje Soudní 1221 757 38 Valašské Meziříčí
IČO předkladatele: 00304387
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: ZLK437P_navrhZadani.pdf (1626 kB) - 30.10.2009 10:46:45
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK437P_stanoviskoNavrhZadani.doc (141 kB) - 14.12.2009 12:57:17
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Kiszová Radmila Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ZLK437P_stanoviskoNavrh1.pdf (148 kB) - 27.02.2012 07:26:47
Důvody ukončení posuzování: