Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ZLK489P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Uherský Ostroh
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 16.07.2012 07:48
Předkladatel: MěÚ Uherské Hradiště Odbor architektury, plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 19 686 70 Uherské Hradiště
IČO předkladatele: 00291471
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: ZLK489P_navrhZadani.zip (4953 kB) - 18.02.2010 13:31:29
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK489P_stanoviskoNavrhZadani.doc (150 kB) - 16.03.2010 12:28:20
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Vondráček Ladislav Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Koláček Pavel Ing., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ZLK489P_stanoviskoNavrh1.pdf (377 kB) - 16.07.2012 07:48:40
Důvody ukončení posuzování: