Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ZLK526P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Valašská Polanka
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 14.09.2015 09:54
Předkladatel: MěÚ Vsetín, Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, Svárov 1080, 755 24 Vsetín
IČO předkladatele: 00304450
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: ZLK526P_navrhZadani.pdf (158 kB) - 28.06.2010 12:06:43
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK526P_stanoviskoNavrhZadani.doc (143 kB) - 04.08.2010 10:47:36
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Sáňka Milan Ing., Dr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Frélich Zdeněk Mgr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ZLK526P_stanoviskoNavrh1.pdf (398 kB) - 14.09.2015 09:54:56
Důvody ukončení posuzování: