Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ZLK537P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Pozděchov
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 04.05.2015 11:05
Předkladatel: MěÚ Vsetín, Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, Svárov 1080, 755 24 Vsetín
IČO předkladatele: 00304450
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: ZLK537P_navrhZadani.pdf (163 kB) - 13.08.2010 11:52:54
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK537P_stanoviskoNavrhZadani.doc (143 kB) - 10.09.2010 11:56:30
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Procházka Jiří RNDr., MBA.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ne
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ZLK537P_stanoviskoNavrh1.pdf (403 kB) - 04.05.2015 11:05:48
Důvody ukončení posuzování: