Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ZLK669P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 1 ÚP Rožnov pod Radhoštěm
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 21.01.2014 07:53
Předkladatel: Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Masarykovo náměstí 128 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČO předkladatele: 00304271
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Masarykovo náměstí 128 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Text návrhu zadání: ZLK669P_navrhZadani.pdf (90 kB) - 16.05.2012 14:40:27
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK669P_stanoviskoNavrhZadani.doc (140 kB) - 21.06.2012 11:20:13
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Mitev Pavel Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Koláček Pavel Ing., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ZLK669P_stanoviskoNavrh1.pdf (402 kB) - 21.01.2014 07:53:32
Důvody ukončení posuzování: