Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Benkovič Pavel Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
30193/ENV/06, 32355/ENV/11; 92415/ENV/15
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
3968/545/OPV/93
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: OSVČ
Zaměstnavatel - ulice:
Zaměstnavatel - mesto:
Zaměstnavatel - PSČ:
Zaměstnavatel - telefon: 602 785 612
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Sadovského 10
Bydliště - město: Brno
Bydliště - PSČ: 612 00
Bydliště - telefon: 602 785 612
Bydliště - fax:
Email: pavel@benkovic.cz
Poznámka: průzkumné a sanační práce, skládkování, nakládání s odpady, hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem, rekultivace
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní:
SEA: