Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Jméno: Beranová Marie Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
36020/ENV/06, 42046/ENV/11, 53663/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
17158/4674/OEP/92
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí
Zaměstnavatel - ulice: Jungmannova 29/35
Zaměstnavatel - mesto: Praha 1
Zaměstnavatel - PSČ: 100 00
Zaměstnavatel - telefon: 236 004 443
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Holubí 1238/7
Bydliště - město: Praha 6
Bydliště - PSČ: 165 00
Bydliště - telefon: 602 391 490
Bydliště - fax:
Email: marie.beranova@volny.cz
Poznámka:
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: