Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Zobrazit názvy koncepcí a územních plánů
Jméno: Cetl Pavel Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
46325/ENV/06; 52102/ENV/11; 2466/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
1713/209/OPVŽP/97
Platnost do: 31.12.2021
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel: Bucek s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Táborská 191/125
Zaměstnavatel - mesto: Brno
Zaměstnavatel - PSČ: 615 00
Zaměstnavatel - telefon: 608 968 368
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Demlova 24
Bydliště - město: Brno
Bydliště - PSČ: 613 00
Bydliště - telefon: 608 968 368
Bydliště - fax:
Email: cetl@post.cz
Poznámka: úplný rozsah specializací
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika: Ano
Výroba a zpracování kovů: Ano
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl: Ano
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: Ano