Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: JHM583P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Znojmo
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 20.09.2013 10:03
Předkladatel: Městský úřad Znojmo, odbor rozvoje
IČO předkladatele: 00293881
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: JHM583P_navrhZadani.doc (226 kB) - 19.10.2009 14:35:52
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM583P_stanoviskoNavrhZadani.doc (79 kB) - 20.11.2009 09:54:49
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Cetl Pavel Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Koláček Pavel Ing., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu:
Text stanoviska ke konceptu: JHM583P_stanoviskoKoncept.doc (101 kB) - 21.09.2011 10:31:14
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): JHM583P_stanoviskoNavrh1.pdf (2214 kB) - 20.09.2013 10:03:25
Důvody ukončení posuzování: