Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Šebela Vladimír doc., PhDr., Ing., CSc.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
46683/ENV/06; 96246/ENV/11; 64768/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
6364/731/OPVŽP/94
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice:
Zaměstnavatel - mesto:
Zaměstnavatel - PSČ:
Zaměstnavatel - telefon:
Bydliště - ulice: Fibichova 16
Bydliště - město: Břeclav
Bydliště - PSČ: 690 02
Bydliště - telefon: 519 322 722, 723 023 230
Email: sebela.vladimir@gmail.com
Poznámka: Posuzování vlivů na ŽP, ekologie - ekonomika - životní prostředí
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: