Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Ondrůšek Tomáš Mgr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
83888/ENV/11; 18477/ENV/16; 18477/ENV/16; MZP/2021/710/6322
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
13222/ENV/07
Platnost do: 12.03.2027
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Tomáš Ondrůšek
Zaměstnavatel - ulice: Nad Ostrůvkem 314
Zaměstnavatel - mesto: Pozořice
Zaměstnavatel - PSČ: 664 07
Zaměstnavatel - telefon: 724 081 452
Bydliště - ulice: Nad Ostrůvkem 314
Bydliště - město: Pozořice
Bydliště - PSČ: 664 07
Bydliště - telefon: 724 081 452
Email: tomas.ondrusek73@gmail.com
Poznámka: voda, ovzduší, odpady, chemické látky
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní:
SEA: