Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Jméno: Kolářová Hana Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
30212/ENV/06; 22561/ENV/11; 1115/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
7952/931/OPVŽP/94
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Česká inspekce ŽP
Zaměstnavatel - ulice: tř. 1. máje 26
Zaměstnavatel - mesto: Liberec 2
Zaměstnavatel - PSČ: 460 01
Zaměstnavatel - telefon: 485 340 700
Zaměstnavatel - fax: 485 340 711
Bydliště - ulice: Nad Sokolovnou 874
Bydliště - město: Liberec Vesec
Bydliště - PSČ: 463 12
Bydliště - telefon: 731 405 230
Bydliště - fax:
Email: kolarovaha@email.cz, kolarovahana@lb.cizp.cz
Poznámka:
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: