Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Kolářová Hana Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
30212/ENV/06; 22561/ENV/11; 1115/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
7952/931/OPVŽP/94
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: OSVČ
Zaměstnavatel - ulice: Nad Sokolovnou 874
Zaměstnavatel - mesto: Liberec 25
Zaměstnavatel - PSČ: 463 12
Zaměstnavatel - telefon:
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Nad Sokolovnou 874
Bydliště - město: Liberec 25
Bydliště - PSČ: 463 12
Bydliště - telefon: 731 405 230
Bydliště - fax:
Email: kolarovaha@email.cz, info@envigold.cz
Poznámka: krajinný ráz a EMS
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů:
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů: Ano
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl: Ano
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: Ano