Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Zobrazit názvy koncepcí a územních plánů
Jméno: Koppová Hana RNDr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
47225/ENV/06, 18550/ENV/11, 79351/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
8485/992/OPVŽP/94
Platnost do: 31.12.2021
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel: Dekonta, a.s.
Zaměstnavatel - ulice: Dřetovice 109
Zaměstnavatel - mesto: Stehelčeves
Zaměstnavatel - PSČ: 273 42
Zaměstnavatel - telefon:
Bydliště - ulice: Na Nivách 281
Bydliště - město: Uničov
Bydliště - PSČ: 783 91
Bydliště - telefon: 736 268 215
Email: h.koppova@seznam.cz, hana@koppova.cz, koppova@dekonta.cz
Poznámka: vodní hospodářství, dobývání nerostů, odpadové hospodářství, klasická energetika, další odětví lehkého průmyslu, ostatní, SEA
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: Ano