Posuzování koncepcí
Kód koncepce: OLK022K
Název koncepce: Strategie Olomouckého kraje o vodě
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 24.05.2021 14:44
Předkladatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
IČO předkladatele: 60609460
Datum zveřejnění: 16.07.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 05.08.2020
Text oznámení: OLK022K_oznameni.zip (7630 kB) - 16.07.2020 12:38:28
Informace o oznámení: OLK022K_infOznam.pdf (255 kB) - 16.07.2020 12:36:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OLK022K_infZjistovaci.pdf (351 kB) - 23.09.2020 15:03:48
Závěr zjišťovacího řízení: OLK022K_zjistovaci.zip (3001 kB) - 23.09.2020 15:03:13
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Koppová Hana RNDr.
Posuzovatel Natura 2000: Bussinow Milan Mgr., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: OLK022K_vyhodnoceni.pdf (3684 kB) - 09.12.2020 15:17:06
Návrh koncepce: OLK022K_navrh.zip (18009 kB) - 09.12.2020 15:21:08
Informace o návrhu koncepce: OLK022K_infNavrh.pdf (251 kB) - 09.12.2020 15:17:59
Termín pro zaslání vyjádření: 30.12.2020
Veřejné projednání se nekoná: Ano
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: OLK022K_infStanovisko.zip (2603 kB) - 02.02.2021 10:40:36
Text stanoviska: OLK022K_zaverStan.docx (41 kB) - 02.02.2021 10:41:02
Informace o zveřejnění prohlášení: OLK022K_infVyporadani.pdf (367 kB) - 24.05.2021 14:28:12
Schválená koncepce: OLK022K_schvalenaKoncepce.zip (9473 kB) - 24.05.2021 14:44:37
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: