Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Kratochvíl František RNDr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
31085/ENV/06, 43294/ENV/11, 23454/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
9742/1494/OHRV/93
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: OSVČ
Zaměstnavatel - ulice: Poštovní 14
Zaměstnavatel - mesto: Velké Meziříčí
Zaměstnavatel - PSČ: 594 01
Zaměstnavatel - telefon: 731 575 739
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Poštovní 14
Bydliště - město: Velké Meziříčí
Bydliště - PSČ: 594 01
Bydliště - telefon:
Bydliště - fax:
Email: kratochvil11@quick.cz
Poznámka: hydrogeologie; inženýrská, sanační a environmentální geologie; radonová problematika (zevní ozáření přírodními zdroji); fyzická geografie (charakteristiky složek životního prostředí)
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: