Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Křivka Vladimír Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
31291/ENV/06, 23987/ENV/11, 30044/ENV/15
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
17322/4745/OEP/92
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: OSVČ - Ing. Vladimír Křivka
Zaměstnavatel - ulice: Jablonského 2782/37
Zaměstnavatel - mesto: Plzeň
Zaměstnavatel - PSČ: 326 00
Zaměstnavatel - telefon: 377 233 055
Zaměstnavatel - fax: 377 237 560
Bydliště - ulice: Jablonského 2782/37
Bydliště - město: Plzeň
Bydliště - PSČ: 326 00
Bydliště - telefon: 604 201 252
Bydliště - fax:
Email: vladimir.krivka@eia.cz, krivkaplz@gmail.com
Poznámka: EIA, SEA, IPPC, vodní stavby, vodní hospodářství, sklady, obchodní komplexy a průmyslové stavby, zemědělské stavby, lakovny, zpracování polymerů, nadzemní vedení elektrického vedení, záměry rozvoje sídel a další.
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: Ano