Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Kulík Petr Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
43287/ENV/06, 4346/ENV/11,23476/ENV/15
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
125/21/OPVŽP/96
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice: OSVČ
Zaměstnavatel - mesto:
Zaměstnavatel - PSČ:
Zaměstnavatel - telefon:
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Na Bažinách 2765
Bydliště - město: Frýdek-Místek
Bydliště - PSČ: 738 01
Bydliště - telefon: 736 285 364
Bydliště - fax:
Email:
Poznámka: botanika, dendrologie, biologie, odpadové hospodářství, odpady (O/N)
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní:
SEA: