Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Vrdlovcová Michaela Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
41872/ENV/06, 45250/ENV/11, 45195/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
3155/484/OPV/93
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Vrchní soud v Praze
Zaměstnavatel - ulice: Náměstí hrdinů 1300
Zaměstnavatel - mesto: Praha 4
Zaměstnavatel - PSČ: 140 00
Zaměstnavatel - telefon: 261 196 320
Bydliště - ulice: K dolům 311/29
Bydliště - město: Praha 4
Bydliště - PSČ: 143 00
Bydliště - telefon: 603 765 002
Email: vrdlovcova@volny.cz
Poznámka: akustika
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: