Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Řibřid Jiří Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
24777/ENV/06; 35692/ENV/11, 6399/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
14293/1981/OPVŽP/00
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: ÚJV ŘEŽ, divize Energoprojekt Praha
Zaměstnavatel - ulice: Vyskočilova 3/741
Zaměstnavatel - mesto: Praha 4
Zaměstnavatel - PSČ: 140 21
Zaměstnavatel - telefon: 241 006 510, 602 293 877
Bydliště - ulice: Nad Přívozem 1/1680
Bydliště - město: Praha 4
Bydliště - PSČ: 147 00
Bydliště - telefon: 244 462 812
Email: ribrid@egp.cz
Poznámka:
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: