Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Žák Vilém Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
37516/ENV/06, 111529/ENV/10, 75690/ENV/15
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
3899/633/OPV/93
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: OSVČ
Zaměstnavatel - ulice:
Zaměstnavatel - mesto:
Zaměstnavatel - PSČ:
Zaměstnavatel - telefon:
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Sukova 1233
Bydliště - město: Nové Strašecí
Bydliště - PSČ: 271 01
Bydliště - telefon: 606 626 318
Bydliště - fax:
Email: vilem@vilemzak.cz
Poznámka: průmyslové, zemědělské a liniové stavby, těžba nerostných surovin
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: