Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Ambrožová Kateřina Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
47929/ENV/10, 59379/ENV/15, MZP/2020/710/3887
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
2783/ENV/06
Platnost do: 16.01.2026
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, samostatné oddělení ŽP
Zaměstnavatel - ulice: Čerčanská 2023/12
Zaměstnavatel - mesto: Praha 4
Zaměstnavatel - PSČ: 140 00
Zaměstnavatel - telefon: 727 970 476
Bydliště - ulice:
Bydliště - město: Praha 5
Bydliště - PSČ:
Bydliště - telefon:
Email: katerina.ambrozova@rsd.cz
Poznámka:
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: