Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Bínová Ludmila Ing., CSc.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
8130/ENV/07; 83251/ENV/11, 53661/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
3744/594/OPV/93
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o. Brno
Zaměstnavatel - ulice: Šeránkova 32
Zaměstnavatel - mesto: Brno
Zaměstnavatel - PSČ: 616 00
Zaměstnavatel - telefon: 549 256 241, 721 959 496
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Šeránkova 32
Bydliště - město: Brno
Bydliště - PSČ: 616 00
Bydliště - telefon:
Bydliště - fax:
Email: spzp@volny.cz
Poznámka: SEA - územní plánování, krajinný ráz, krajinná ekologie, lesy, voda, odpady
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: Ano