Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Jméno: Czinege Pavel Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
9037/ENV/07, 97920/ENV/11, 23137/ENV/16, 90139/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
12537/1448/OPVŽP/94
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: FCC Česká republika, s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Ďáblická 791/89
Zaměstnavatel - mesto: Praha 8
Zaměstnavatel - PSČ: 182 00
Zaměstnavatel - telefon: 266 055 510, 283 061 301
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Topolová 150
Bydliště - město: Přezletice
Bydliště - PSČ: 250 73
Bydliště - telefon: 602 394 720
Bydliště - fax:
Email: pavel.czinege@fcc-group.cz
Poznámka: sanace starých ekologických zátěží
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: