Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Jméno: Fiala Zdeněk Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
54285/ENV/06, 30293/ENV/11, 12068/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
4545/740/OPV/93
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Zaměstnavatel - ulice: Okružní 31
Zaměstnavatel - mesto: Brno
Zaměstnavatel - PSČ: 638 00
Zaměstnavatel - telefon: 724 797 755
Zaměstnavatel - fax: 545 555 404
Bydliště - ulice: Vaculíkova 5
Bydliště - město: Brno
Bydliště - PSČ: 638 00
Bydliště - telefon: 603 322 567
Bydliště - fax:
Email: fiala.bo@seznam.cz
Poznámka: vodní hospodářství, odpadové hospodářství, průmysl stavebních hmot, dopravní zařízení, lehký průmysl
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní:
SEA: