Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Jméno: Hoffman René Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
45940/ENV/06; 114/ENV/12; 88160/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
10623/1626/OHRV/93
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: INGTOP, s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Nádražní 244
Zaměstnavatel - mesto: Opočno
Zaměstnavatel - PSČ: 517 73
Zaměstnavatel - telefon: 495 406 802
Zaměstnavatel - fax: 495 401 081
Bydliště - ulice: Ladova 324, Čeperka
Bydliště - město: p. Opatovice nad Labem
Bydliště - PSČ: 533 45
Bydliště - telefon: 602 212 877
Bydliště - fax:
Email: hoffman@ingtop.cz
Poznámka: průmysl výroby stavebních hmot, energetika, chemický průmysl
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika: Ano
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: