Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Hrabal Jaroslav RNDr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
42015/ENV/06, 41652/ENV/11, 36788/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
5150/818/OPV/93
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: MEGA, a.s.
Zaměstnavatel - ulice: Drahobejlova 1452/54
Zaměstnavatel - mesto: Praha 9
Zaměstnavatel - PSČ: 190 00
Zaměstnavatel - telefon: 487 888 111
Zaměstnavatel - fax: 487 888 102
Bydliště - ulice: Bratří Čapků 2870
Bydliště - město: Česká Lípa
Bydliště - PSČ: 470 01
Bydliště - telefon: 602 144 732
Bydliště - fax:
Email: audity@mega.cz
Poznámka: vodní hospodářství, dobývání nerostů, lehký průmysl, horninové prostředí, sanace
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: