Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Hujsl Jan RNDr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
39444/ENV/06, 43269/ENV/11, 76835/ENV/15
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
16890/1990/OPVŽP/98
Platnost do: 04.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Sedlecký Kaolin, a.s.
Zaměstnavatel - ulice: č.p. 167
Zaměstnavatel - mesto: Božičany
Zaměstnavatel - PSČ: 362 26
Zaměstnavatel - telefon: 353 366 181
Zaměstnavatel - fax: 353 366 150
Bydliště - ulice: Mlýnská 4
Bydliště - město: Hroznětín
Bydliště - PSČ: 362 33
Bydliště - telefon: 739 541 014
Bydliště - fax:
Email: j.hujsl@seznam.cz, hujsl@sedlecky-kaolin.cz
Poznámka: geologie, geochemie
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: