Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Zobrazit názvy koncepcí a územních plánů
Jméno: Charouzek Josef Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
49310/ENV/05, 101374/ENV/10, 58654/ENV/15
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
1323/218/OPVŽP/99
Platnost do: 31.12.2021
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel: OSVČ - Charouzek
Zaměstnavatel - ulice: Menhartova 1559
Zaměstnavatel - mesto: Pelhřimov
Zaměstnavatel - PSČ: 393 01
Zaměstnavatel - telefon: 565 323 942, 602 476 567
Zaměstnavatel - fax: 565 323 942
Bydliště - ulice: Menhartova 1559
Bydliště - město: Pelhřimov
Bydliště - PSČ: 393 01
Bydliště - telefon: 565 323 942, 602 476 567
Bydliště - fax: 565 323 942
Email: jcharouzek@email.cz
Poznámka: zemědělské a průmyslové stavby, lakovny, občanská vybavenost, zdroje znečišťování ovzduší
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: Ano