Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Jméno: Jäger Ondřej RNDr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
41619/ENV/06, 16690/ENV/11, 59408/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
12754/2003/OHRV/93
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: AQH, s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Socháňova 1133/3
Zaměstnavatel - mesto: Praha 6 - Řepy
Zaměstnavatel - PSČ: 163 00
Zaměstnavatel - telefon: 604 202 668
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Socháňova 1133/3
Bydliště - město: Praha 6 - Řepy
Bydliště - PSČ: 163 00
Bydliště - telefon: 604 202 668
Bydliště - fax:
Email: jager@aqh.cz,aqh@aqh.cz
Poznámka: vliv na podzemní a povrchové vody, horninové prostředí a neživou přírodu
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: