Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Jméno: Janáčková Eva Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
44496/ENV/06, 8668/ENV/11, 45685/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
8150/1283/OPV/93
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: CB&I Lummus
Zaměstnavatel - ulice: Milady Horákové 13
Zaměstnavatel - mesto: Brno
Zaměstnavatel - PSČ: 656 80
Zaměstnavatel - telefon: 545 517 395
Zaměstnavatel - fax: 545 517 425
Bydliště - ulice: Voříškova 21
Bydliště - město: Brno - Kohoutovice
Bydliště - PSČ: 623 00
Bydliště - telefon: 731 695 505, 774 110 651
Bydliště - fax:
Email: ejanackova@cbi.com, evajanackova2008@seznam.cz
Poznámka: stavební inženýr
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: