Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Jméno: Jesch Josef Ing., CSc.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
45325/ENV/06; 43268/ENV/11, 46308/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
12132/1968/OPVŽP/96
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice: Třískalova 22
Zaměstnavatel - mesto: Brno
Zaměstnavatel - PSČ: 638 00
Zaměstnavatel - telefon:
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Konopná 446
Bydliště - město: Rajhradice
Bydliště - PSČ: 664 61
Bydliště - telefon: 545 222 288, 603 179 476
Bydliště - fax: 545 222 288
Email: ekologie_brno@email.cz
Poznámka: čistírny odpadních vod, kanalizace
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní:
SEA: