Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Kadlecová Renáta RNDr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
59465/ENV/06; 53541/ENV/11, 44659/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
1491/183/OPVŽP/95
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Český geologický ústav
Zaměstnavatel - ulice: Klárov 3/131
Zaměstnavatel - mesto: Praha 1
Zaměstnavatel - PSČ: 118 21
Zaměstnavatel - telefon:
Bydliště - ulice: Bernolákova 1226
Bydliště - město: Praha 4 - Krč
Bydliště - PSČ: 140 00
Bydliště - telefon:
Email: renata.kadlecova@geology.cz
Poznámka: hydrogeologie
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: