Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Jméno: Kašpar František Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
83382/ENV/09, 37059/ENV/14
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
8239/OPVI/04
Platnost do: 07.12.2019
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Ing. František Kašpar
Zaměstnavatel - ulice: Klenovka 35
Zaměstnavatel - mesto: Přelouč
Zaměstnavatel - PSČ: 535 01
Zaměstnavatel - telefon: 466 953 792, 723 304 727
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Klenovka 35
Bydliště - město: Přelouč
Bydliště - PSČ: 535 01
Bydliště - telefon: 466 953 792
Bydliště - fax:
Email: frant.kaspar@seznam.cz
Poznámka: vodní hospodářství, zemědělství, odpadové hospodářství, ostatní
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: