Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Zobrazit názvy koncepcí a územních plánů
Jméno: Bílek Ondřej RNDr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
83481/ENV/13, MZP/2019/710/1428, MZP/2023/710/4551
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
32259/ENV/09
Platnost do: 29.04.2029
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel: GeoVision, s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Brojova 16
Zaměstnavatel - mesto: Plzeň
Zaměstnavatel - PSČ: 326 00
Zaměstnavatel - telefon: 377 241 203, 724 088 651
Bydliště - ulice: Stupno 275
Bydliště - město: Břasy
Bydliště - PSČ: 338 24
Bydliště - telefon: 724 088 651
Email: bilek@geovision.cz
Poznámka: vlivy na lokality Natura 2000, biologická hodnocení, chráněná území, územní plány, dopravní stavby, vodní stavby, skladové a obchodní areály, rekreační a sportovní areály, těžba surovin
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: Ano