Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Karel Jan Mgr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
MZP/2020/710/826
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
88948/ENV/14
Platnost do: 03.02.2025
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Hvožďanská 3/2053
Zaměstnavatel - mesto: Praha 4
Zaměstnavatel - PSČ: 148 01
Zaměstnavatel - telefon: 241 494 425
Bydliště - ulice: Sněženková 2/3095
Bydliště - město: Praha 10
Bydliště - PSČ: 106 00
Bydliště - telefon:
Email: karel@atem.cz
Poznámka:
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: