Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Šulcová Kateřina, Mgr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
MZP/2020/710/728
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
88949/ENV/14
Platnost do: 31.01.2025
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice:
Zaměstnavatel - mesto:
Zaměstnavatel - PSČ:
Zaměstnavatel - telefon:
Bydliště - ulice: Dukelská 2541
Bydliště - město: Mělník
Bydliště - PSČ: 276 01
Bydliště - telefon: 724 677 562
Email: katerina@sulcova.eu
Poznámka:
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: