Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Dušková Pavla Mgr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
MZP/2020/710/4127
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
87741/ENV/15
Platnost do: 28.12.2025
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: EIA SERVIS s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: U Malše 20
Zaměstnavatel - mesto: České Budějovice
Zaměstnavatel - PSČ: 370 01
Zaměstnavatel - telefon: 386 354 942
Bydliště - ulice:
Bydliště - město:
Bydliště - PSČ:
Bydliště - telefon: 732 650 740
Email: duskova@eiaservis.cz
Poznámka: EIA, SEA, ÚPD
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: Ano