Autorizované osoby pro hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Hykel Michal Mgr., Ph.D.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
MZP/2021/630/2255
Platnost do: 12.10.2026
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice:
Zaměstnavatel - mesto:
Zaměstnavatel - PSČ:
Zaměstnavatel - telefon:
Bydliště - ulice: Dukelská 1056
Bydliště - město: Kopřivnice
Bydliště - PSČ: 742 21
Bydliště - telefon: 605166874
Email: MichalHykel@seznam.cz
Poznámka: