Autorizované osoby pro hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Mrlíková Zdeňka RNDr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
630/2542/10; 77378/ENV/10-2355/630/10; 79399/ENV/15-3587/630/15; MZP/2020/630/2695
Platnost do: 24.11.2025
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice: Sídliště pod Ralskem 631
Zaměstnavatel - mesto: Mimoň
Zaměstnavatel - PSČ: 471 24
Zaměstnavatel - telefon: 603 399 487; 487 864 797
Bydliště - ulice: Sídliště pod Ralskem 631
Bydliště - město: Mimoň
Bydliště - PSČ: 471 24
Bydliště - telefon: 603 399 487; 487 864 797
Email: zdenka.mrlikova@gmail.com
Poznámka: