Autorizované osoby pro hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000
Jméno: Čížková Štěpánka, Mgr. (roz. Marková)
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
29567/ENV/09-1006/630/09 - 10422/ENV/14-590/630/14, MZP/2019/630/632; MZP/2024/630/678
Platnost do: 23.04.2029
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice: Žižkova 230
Zaměstnavatel - mesto: Katovice
Zaměstnavatel - PSČ: 387 11
Zaměstnavatel - telefon: 603 882 377
Bydliště - ulice: Žižkova 230
Bydliště - město: Katovice
Bydliště - PSČ: 387 11
Bydliště - telefon:
Email: s.cizkova@email.cz
Poznámka: