Autorizované osoby pro hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Filipová Lenka RNDr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
MZP/2018/630/1088
Platnost do: 30.05.2023
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice:
Zaměstnavatel - mesto:
Zaměstnavatel - PSČ:
Zaměstnavatel - telefon:
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Malý Koloredov 561
Bydliště - město: Frýdek - Místek
Bydliště - PSČ: 738 02
Bydliště - telefon: 602 618 043
Bydliště - fax:
Email: krachat@seznam.cz
Poznámka: