Autorizované osoby pro hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000
Jméno: Krčilová Jana, Mgr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
22745/ENV/17 - 1626/630/17; MZP/2022/630/75
Platnost do: 29.03.2027
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice: Vratislavské náměstí 77
Zaměstnavatel - mesto: Přelouč
Zaměstnavatel - PSČ: 535 01
Zaměstnavatel - telefon:
Bydliště - ulice: Vratislavské náměstí 77
Bydliště - město: Přelouč
Bydliště - PSČ: 535 01
Bydliště - telefon: 732 328 282
Email: jana.nix@seznam.cz
Poznámka: