Autorizované osoby pro hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000
Jméno: Hrčka Daniel, RNDr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
MZP/2017/630/520
Platnost do: 29.09.2022
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice: Bohnická 850/11
Zaměstnavatel - mesto: Praha 8
Zaměstnavatel - PSČ: 181 00
Zaměstnavatel - telefon:
Bydliště - ulice: Bohnická 850/11
Bydliště - město: Praha 8
Bydliště - PSČ: 181 00
Bydliště - telefon: 731 449 336
Email: hrcka@seznam.cz
Poznámka: