Autorizované osoby pro hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000
Jméno: Dandová Jana, Mgr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
MZP/2017/630/519
Platnost do: 04.10.2022
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice: Boženy Němcové 109
Zaměstnavatel - mesto: Benátky nad Jizerou
Zaměstnavatel - PSČ: 294 71
Zaměstnavatel - telefon:
Bydliště - ulice: Boženy Němcové 109
Bydliště - město: Benátky nad Jizerou
Bydliště - PSČ: 294 71
Bydliště - telefon: 733 100 135
Email: ekobroskynka@email.cz
Poznámka: